பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பிள என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பிள   வினைச்சொல்

பொருள் : ஒரு பொருள் மர்மர் வென சப்தம் கொடுப்பது

எடுத்துக்காட்டு : நான் உட்கார்ந்த உடனே கட்டில் நொறுங்கியது

ஒத்த சொற்கள் : உடை, ஒடி, தகர், நொறுங்கு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी वस्तु आदि का मचमच शब्द करना।

मेरे बैठते ही खटिया मचकने लगी।
मचकना, मचना, मचमचाना

Make a high-pitched, screeching noise.

The door creaked when I opened it slowly.
My car engine makes a whining noise.
creak, screak, screech, skreak, squeak, whine

பொருள் : ஒரு விஷயம் குறித்து ஏற்படும் முறிவை நேரிடையாகவோ அல்லது உருவகமாகவோ தெரிவிப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கூரை இடிந்து விழுந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : இடிந்து விழு, உடை, தகர், தகர்த்தெறி, நொறுங்கு, முறி, வெட்டி வீழ்த்து


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

* पूर्णरूप से सफल न होना या पतन होना।

आपके कारण मेरी योजना असफल हुई।
असफल होना, खटाई में पड़ना, ढहना, ध्वस्त होना, फेल होना, फ्लाप होना

Break down, literally or metaphorically.

The wall collapsed.
The business collapsed.
The dam broke.
The roof collapsed.
The wall gave in.
The roof finally gave under the weight of the ice.
break, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

பொருள் : மர்மரென சத்தம் கொடுக்க முனைவது

எடுத்துக்காட்டு : கட்டிலை நொறுக்காதே

ஒத்த சொற்கள் : உடை, ஒடி, தகர், நொறுக்கு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

मचमच शब्द करने में प्रवृत्त करना।

खटिया को मचकाओ मत।
मचकाना