பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து புத்திசாலி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

புத்திசாலி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கூர்மையான அறிவுடையவன்.

எடுத்துக்காட்டு : எனக்கு வியாபாரம் செய்ய ஒரு புத்திசாலி தேவை

ஒத்த சொற்கள் : அறிவாளி

किसी काम या रोजगार आदि में साझा रखनेवाला व्यक्ति।

इस व्यापार को करने के लिए मुझे एक साझेदार की आवश्यकता है।
अंशक, अंशी, पट्टीदार, बखरी, बखरैत, बख़री, बख़रैत, भागीदार, शरीक, सहभागी, साझी, साझीदार, साझेदार, हिस्सेदार

A person who is a member of a partnership.

partner

பொருள் : கூர்ந்த அறிவு உடையவர்.

எடுத்துக்காட்டு : புத்திசாலி எந்த வேலையும் எளிதாக செய்வான்

ஒத்த சொற்கள் : அறிவாளி, ஞானமானவன், ஞானமுள்ளவன், மதியாளன், மனக்கூர்மைசாலி, விவேகவாதி

युक्ति से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

युक्तिपूर्णता से कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है।
युक्तिपूर्णता, समझदारी

Subtly skillful handling of a situation.

delicacy, diplomacy, discreetness, finesse

பொருள் : எல்லாவற்றையும் புரிந்துகொள்ளுகிற அறிவுடையவன்.

எடுத்துக்காட்டு : புத்திசாலிகளின் நட்பால் நாமும் புத்திசாலியாகலாம்

ஒத்த சொற்கள் : அறிவாளி, ஞானமுள்ளவன், புத்திமான், மதிவான், விவேகவான்

A person who uses the mind creatively.

intellect, intellectual

பொருள் : அதிக திறமையான மனிதர்

எடுத்துக்காட்டு : மற்றவர்களின் செல்வத்தை எப்படி அபகரிப்பது என்று மோகனை போன்ற திறமைசாலிகளிடம் கற்றுக் கொள்ளலாம்

ஒத்த சொற்கள் : சாமர்த்தியசாலி, திறமைசாலி, வல்லவன்

अत्यंत चतुर मनुष्य।

दूसरों की सम्पत्ति हड़पना कोई मोहन जैसे घाघ से सीखे।
घाघ

பொருள் : புத்திசாலிதனத்தை கொண்ட ஒருவர்

எடுத்துக்காட்டு : புத்திசாலிகள் எப்பொழுதும் புத்திசாலிதனத்துடன் வாதம் செய்கின்றனர்

वह जो बुद्धिवाद को मानता हो।

बुद्धिवादियों ने हमेशा बुद्धिवाद का समर्थन किया है।
बुद्धिवादी

பொருள் : ஒரு கருத்தில் அறிவுமட்டுமில்லாமல் அதிலுள்ள அறிவான விசயங்களையும் எடுத்துக் கூறுபவர்

எடுத்துக்காட்டு : அறிவாளி புத்தியின் சிறப்பை நன்றாக எடுத்துரைக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அறிவாளி, அறிவுள்ளவன், புத்தியுள்ளவன்

वह वाद जिसमें केवल बुद्धिसंगत या समझ में आनेवाली बातें मानी जाती हैं।

बुद्धिवाद बुद्धि के महत्व को प्रतिपादित करता है।
बुद्धिवाद

The doctrine that reason is the right basis for regulating conduct.

freethinking, rationalism