பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து போக்கமுடிந்த என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

போக்கமுடிந்த   பெயரடை

பொருள் : பேச்சு, கருத்து, முடிவு முதலியவை குறித்து வருகையில் உள்ள தெளிவு.

எடுத்துக்காட்டு : இது தீர்க்கமுடிந்த பிரச்சனை

ஒத்த சொற்கள் : தீர்க்கமுடிந்த, நீக்கமுடிந்த

जिसका समाधान हो गया हो।

सुलझे हुए मामले पर बहस मत करो।
निपटा हुआ, समाधानित, सुलझा, सुलझा हुआ

Explained or answered.

Mysteries solved and unsolved; problems resolved and unresolved.
resolved, solved