பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து மகிழ்ச்சியாக என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

மகிழ்ச்சியாக   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : ஆனந்தமாக இருக்கும் உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : இராம் என்னுடைய கட்டளையை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆனந்தமாக, இன்பமாக, உஜாராக, உற்சாகமாக, உவகையாக, உவப்பாக, எக்களிப்பாக, எழுச்சியாக, கலகலப்பாக, களிப்பாக, கிளர்ச்சியாக, கிளுகிளுப்பாக, குதூகலமாக, குஷியாகம் குஷாலாக, சந்துஷ்டியாக, சந்தோஷமாக, பரவசமாக, புளகமாக, புளகாங்கிதமாக, புளகிதமாக, பூரிப்பாக, மலர்ச்சியாக

प्रसन्नता के साथ।

श्याम प्रसन्नतापूर्वक अपने काम में लगा रहता है।
ख़ुशी ख़ुशी, ख़ुशी से, खुशी खुशी, खुशी से, प्रसन्नतः, प्रसन्नतापूर्वक, सहर्ष, हर्षपूर्वक

மகிழ்ச்சியாக   பெயரடை

பொருள் : ஓய்வைக் கொடுக்ககூடிய

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் பயணம் மிகவும் சுகமானதாகவும் மற்றும் வசதியாகவும் இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : இன்பமான, உல்லாசமாக, உள்ளக்களிப்பாக, சுகமான, நலமான, மனமகிழ்ச்சியாக

आराम देने वाला।

हमारी यात्रा बढ़ी सुखद और आरामदेह थी।
आरामदायक, आरामदेय, आरामदेह

Enjoying or affording comforting warmth and shelter especially in a small space.

A cozy nook near the fire.
Snug in bed.
A snug little apartment.
cosy, cozy, snug