விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து மந்தை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

மந்தை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கூட்டமாய் வாழும் உயிரினங்களைக் குறிக்கும் சொல்

எடுத்துக்காட்டு : மலைப் பாதையில் செல்லும் பொழுது யானைமந்தைக் குறுக்கிட்டது.

* एक जाति के जंगली स्तनपायियों का समुदाय जो साथ रहते हैं।

हिरण के झुंड से विलग शावक को भेड़िए ने दबोच लिया।
झुंड, झुण्ड, दल, वृंद, वृन्द, हलक़ा, हलका, हल्क़ा, हल्का

A group of wild mammals of one species that remain together: antelope or elephants or seals or whales or zebra.

herd

பொருள் : கூட்டம், மந்தை

எடுத்துக்காட்டு : ஆடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக சென்றன.

ஒத்த சொற்கள் : கூட்டம்

चौपायों का झुंड।

जंगल में गायों की रास चर रही है।
अरहेड़, चौपाया-झुंड, चौपाया-झुण्ड, चौपायाझुंड, चौपायाझुण्ड, पशुदल, रास, रेवड़

A group of animals.

animal group