பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து மறைவு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

மறைவு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உயிரினங்களின் உடலை விட்டு உயிர் பிரிவது.

எடுத்துக்காட்டு : பூமியில் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் இறந்து தான் ஆகவேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : இறப்பு, சாவு, துஞ்சுதல், மரணம்

The event of dying or departure from life.

Her death came as a terrible shock.
Upon your decease the capital will pass to your grandchildren.
death, decease, expiry

பொருள் : இருப்பது வெளியே தெரியாதது

எடுத்துக்காட்டு : ராமன் மரத்தின் மறைவில் இருந்து வாலியை தாக்கினான்.

ऐसी रोक जिससे सामने की वस्तु दिखाई न पड़े।

राम ने बाली को पेड़ की आड़ से मारा।
अंतःपट, अंतर, अंतर्पट, अन्तःपट, अन्तर, अन्तर्पट, आड़, आढ़, ओझल, ओट, तिरस्करिणी