விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து மிகுந்த கோபம் கொள் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

மிகுந்த கோபம் கொள்   வினைச்சொல்

பொருள் : மிக அதிகமாக கோபம் இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : மனைவியின் விசயத்தைக் கேட்டு கணவன் மிகுந்த கோபம் கொண்டான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆக்ரோஷங்கொள், கடுஞ்சினங்கொள், காட்டங்கொள், சினங்கொள், சீற்றங்கொள், வெஞ்சினங்கொள்

बहुत अधिक क्रोधित होना।

पत्नी की बात सुनकर पति आग-बबूला हो गया।
अगियाना, आग-बगूला होना, आग-बबूला होना

Get very angry.

Her indifference to his amorous advances really steamed the young man.
steam