பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து முறி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

முறி   வினைச்சொல்

பொருள் : சர சரவென சத்தத்துடன் உடைவது

எடுத்துக்காட்டு : மரத்தின் கீழிலிருந்து நகர்ந்துசெல், கிளை முறிந்துக்கொண்டிருக்கிறது அதிக சுமையை தாங்க முடியாத காரணத்தால் கட்டில் உடைந்தது

ஒத்த சொற்கள் : உடை, ஒடி, தகர்

चरचर शब्द सहित टूटना।

पेड़ के नीचे से हट जाओ, डाली चरचरा रही है।
अत्यधिक भार सहन न करने के कारण खाट चरचरा गई।
चरचराना, चर्राना

பொருள் : சேர்ந்தில்லாதது

எடுத்துக்காட்டு : அவன் இராமன் மூலமாக தன்னுடைய உறவை முறித்தான்

खत्म करना या न रहने देना।

उसने राम से अपने रिश्ते तोड़ लिए।
उसने संधि तोड़ दी।
खत्म करना, टोरना, तोड़ना, तोरना, समाप्त करना

Terminate.

She interrupted her pregnancy.
Break a lucky streak.
Break the cycle of poverty.
break, interrupt

பொருள் : ஒரு விஷயம் குறித்து ஏற்படும் முறிவை நேரிடையாகவோ அல்லது உருவகமாகவோ தெரிவிப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கூரை இடிந்து விழுந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : இடிந்து விழு, உடை, தகர், தகர்த்தெறி, நொறுங்கு, பிள, வெட்டி வீழ்த்து

* पूर्णरूप से सफल न होना या पतन होना।

आपके कारण मेरी योजना असफल हुई।
असफल होना, खटाई में पड़ना, ढहना, ध्वस्त होना, फेल होना, फ्लाप होना

Break down, literally or metaphorically.

The wall collapsed.
The business collapsed.
The dam broke.
The roof collapsed.
The wall gave in.
The roof finally gave under the weight of the ice.
break, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

பொருள் : சர்சரென்ற சத்தத்துடன் உடைவது

எடுத்துக்காட்டு : சியாம் பலவீனமானக் கட்டிலை உடைத்தான்

ஒத்த சொற்கள் : உடை, ஒடி, தகர்

इस तरह तोड़ना कि चरचर का शब्द हो।

श्याम ने कमजोर खाट को चरचरा दिया।
चरचराना