பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து முழுமை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

முழுமை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : குறைபாடு, குறைவு, விடுபாடு முதலியவை இல்லாத நிலை அல்லது தன்மை.

எடுத்துக்காட்டு : நீங்கள் இல்லாமல் இந்த செயல் முழுமை அடையாது

ஒத்த சொற்கள் : நிறைவு, பூரணம், பூர்த்தி, முழுசு

पूर्ण या पूरा होने अथवा करने की क्रिया या भाव।

आपके बिना इस कार्य की पूर्ति असम्भव है।
आपूर्ति, पूरापन, पूर्णता, पूर्ति

The act of making something perfect.

perfection

பொருள் : எல்லாப் பகுதியிலும்.

எடுத்துக்காட்டு : அவள் உடல் முழுவதும் எரிந்துவிட்டது

ஒத்த சொற்கள் : முழுவதும்

किसी भी वस्तु, प्राणी आदि के शरीर का सम्पूर्ण अंग या विभाग।

इस संस्थान के सर्वांग में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
उसके कटु वचन से मेरे सर्वांग में आग लग गयी।
पूर्णकाय, पूर्णांग, सर्वांग

All of something including all its component elements or parts.

Europe considered as a whole.
The whole of American literature.
whole

பொருள் : முழுமை, சித்தி

எடுத்துக்காட்டு : சுவாமிஜி பல வகையான சித்திகளைப் பெற்றார்

ஒத்த சொற்கள் : சித்தி

योग या तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाली अलौकिक शक्ति।

स्वामीजी को कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हैं।
सिद्धि

An ability that has been acquired by training.

accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, skill