பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து மூடிய என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

மூடிய   பெயரடை

பொருள் : உள்ளிருப்பது வெளியே தெரியாத படி ஒரு பொருளை வைக்கும் நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் கண்கள் திறந்த படியே மூடிய நிலையில் இருந்தது

जो रुँधा या रुका हुआ हो।

वह बंद नाली को साफ़ कर रहा है।
अवरुद्ध, अवरोधित, निरुद्ध, बंद, बन्द, बाधाग्रस्त, बाधित, रुँधा, रुद्ध, संवृत

பொருள் : போர்த்தப்பட்ட

எடுத்துக்காட்டு : அம்மா போர்வையால் மூடிய குழந்தையைத் தொட்டிலில் படுக்க வைத்தார்

ஒத்த சொற்கள் : சுற்றிய

जो लपेटा हुआ हो।

माँ चादर से लिपटे शिशु को पालने पर लिटा दी।
आवेष्टित, लपेटा, लपेटा हुआ, लिपटा, संवृत

Covered with or as if with clothes or a wrap or cloak.

Leaf-clothed trees.
Fog-cloaked meadows.
A beam draped with cobwebs.
Cloud-wrapped peaks.
cloaked, clothed, draped, mantled, wrapped

பொருள் : ஒன்றை வெளியே தெரியாதவாறு மறைக்கப்பட்டிருத்தல்.

எடுத்துக்காட்டு : சிறுவன் மேகத்தால் மூடிய வானத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்

जो किसी वस्तु आदि से ढका हुआ हो।

बालक मेघ से आच्छादित आकाश को देख रहा था।
अपिनद्ध, अपिबद्ध, अपिहित, अवगुंठित, अवगुण्ठित, आच्छन्न, आच्छादित, आवृत, आवृत्त, ढँका, ढका, ढका हुआ, तिरस्कृत, मंडित, संवृत