விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து யாசித்தல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

யாசித்தல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒருவரிடம் ஒன்றை கெஞ்சிக் கேட்கும் செயல்.

எடுத்துக்காட்டு : இராமல் தன் எஜமானிடம் பைசாவிற்காக வேண்டியது தேவையில்லாமல் போய்விட்டது

ஒத்த சொற்கள் : வேண்டுதல்

कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने की क्रिया या भाव।

राम की अपने मालिक से पैसों के लिए की गई याचना व्यर्थ हो गई।
अध्येषण, अभियाचना, अभ्यर्थना, अर्थना, अर्दन, अर्दनि, गुजारिश, प्रार्थना, माँग, मांग, याचन, याचना

Reverent petition to a deity.

orison, petition, prayer