பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ராட்சசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ராட்சசி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ராட்சச குலத்தில் பிறந்த பெண்

எடுத்துக்காட்டு : பாலகன் கிருஷ்ணன் பூதகி என்ற ராட்சசியை கொன்றான்

ஒத்த சொற்கள் : அரக்கி, ராக்ஷசி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

राक्षस कुल में उत्पन्न कन्या।

बाल कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था।
निशाचरी, राक्षसी

பொருள் : அரக்க ஜாதியை சேர்ந்த பெண்

எடுத்துக்காட்டு : பாட்டி குழந்தைகளுக்கு அரக்கியின் கதை கூறிக் கொண்டிருந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : அரக்கி, இராக்கத ஸ்திரீ, இராட்சசி, கூகை, நிசாசரி, நிருதி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

दानव जाति की स्त्री।

दादी बच्चों को दानवी की कहानी सुना रही हैं।
दनुजा, दानवी

An imaginary being of myth or fable.

mythical being