விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வகுக்கப்படும் எண் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வகுக்கப்படும் எண்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : வகுக்கப்படும் எண்

எடுத்துக்காட்டு : இன்றைக்கு ஆசிரியர் கணிதத்தில் வகுக்கப்படும்_எண் பற்றிய விளக்கம் கொடுத்தல்.

गणित के अंतर्गत भिन्न संख्या में ऊपर वाली संख्या जो हर के भागों का बोध कराती है।

आज गणित के घंटे में गुरुजी ने अंश और हर संबंधी बातों को बताया।
अंश, अंश संख्या

The dividend of a fraction.

numerator