விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வகை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வகை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உடல் உறுப்பு ஆகியவற்றின் வடிவம்.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் உடலின் அமைப்பு நன்றாய் இருக்கின்றது

ஒத்த சொற்கள் : அமைப்பு, வடிவு

बनने या बनाने का भाव या ढंग।

उसके शरीर की संरचना सुगठित है।
गठन, तराश, तर्ज, बनावट, रचना, संरचना

பொருள் : ஒரு பொருளை செய்வதற்கு முன் அது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று காட்டும் ஒத்த வடிவம்

எடுத்துக்காட்டு : புதிய இயந்திரத்தின் மாதிரி தயாராகிவிட்டது.

ஒத்த சொற்கள் : தினுசு, மாதிரி, ரகம்

किसी वस्तु, कार्य आदि को बनाने या करने से पहले तैयार की गई उसकी छोटी प्रतिकृति।

नई मशीन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
डिज़ाइन, डिजाइन, नमूना, पूर्व रूप, प्रतिमान, प्रारूप, माडल, मॉडल, रूप रेखा, रूप-रेखा, रूपरेखा

Scale drawing of a structure.

The plans for City Hall were on file.
architectural plan, plan

பொருள் : வாள்_சுழற்சி_வகை

எடுத்துக்காட்டு : வாள் சுழற்சியில் பல விதம் உண்டு.

ஒத்த சொற்கள் : விதம்

तलवार चलाने का ढंग।

तलवार के बत्तीस हाथ होते हैं।
हाथ

பொருள் : வகுப்பு தொகுப்புமுறை அடிப்படையாக

எடுத்துக்காட்டு : மீன்களில் பல வகைகள் உண்டு

(जीवविज्ञान) एक वर्गीकरणात्मक समूह जिसके विशिष्टताओं का प्रयोग अगले उससे ऊँचे वर्गिकी (टैक्सोन) के लिए किया जाता है।

केंचुआ किस वर्ग में आता है।
वर्ग

(biology) the taxonomic group whose characteristics are used to define the next higher taxon.

type

பொருள் : பொதுவாக அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஏற்படுத்தும் பிரிவு.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த தோட்டத்தில் பலவகை ரோஜாக்கள் இருக்கின்றன

ஒத்த சொற்கள் : ரகம்

एक ही तरह की अथवा एक ही मूल से उत्पन्न वस्तुओं, जीवों आदि का ऐसा वर्ग जो उसे दूसरी वस्तुओं या जीवों से अलग करता हो।

इस बगीचे में कई प्रकार के गुलाब हैं।
आकर, क़िस्म, किस्म, क्वालिटी, ढब, तरह, तर्ज, प्रकार, भाँति, भेद, रूप

A category of things distinguished by some common characteristic or quality.

Sculpture is a form of art.
What kinds of desserts are there?.
form, kind, sort, variety