விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வக்கிரகிரீவம்ஓட்டுபவன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : பெண் ஒட்டகத்தின் மீது சவாரி செய்து ஓட்டக்கூடியவர்

எடுத்துக்காட்டு : ஒட்டகம் ஓட்டுபவன் பெண் ஒட்டகத்தை மரத்தின் கீழே கட்டிவிட்டு ஓய்வெடுக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அயவணம் ஓட்டுபவன், ஒட்டகம் ஓட்டுபவன், கண்டகாசனம்ஓட்டுபவன், கண்டாலம்ஓட்டுபவன், கனகதம் ஓட்டுபவன், குரவணம் ஓட்டுபவன், சரபம்ஓட்டுபவன், தாசேகரம்ஓட்டுபவன், மகாகிரிவம்ஓட்டுபவன், மகாங்கம்ஓட்டுபவன், மயம்ஓட்டுபவன், முகடுஓட்டுபவன், வரணம்ஓட்டுபவன், வாசந்தம்ஓட்டுபவன், வேகசரம்ஓட்டுபவன், வேசரம்ஓட்டுபவன்

सांड़नी पर सवार होकर उसे हाँकनेवाला।

साँड़िया साँड़नी को पेड़ के नीचे बाँधकर आराम करने लगा।
साँड़िया