விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வசந்த ராகம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வசந்த ராகம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு ராகம்

எடுத்துக்காட்டு : வசந்த ராகம் இசையின் முக்கிய ஆறு ராகங்களில் இரண்டாவது ஆகும்

एक राग।

वसंत संगीत के मुख्य छः रागों में से दूसरा है।
बसंत, बसंत राग, बसन्त, बसन्त राग, वसंत, वसंत राग, वसन्त, वसन्त राग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode