பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வடிவம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வடிவம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : இயற்கையான பொருள் சார்ந்த

எடுத்துக்காட்டு : எல்லா மனித உடல் உருவமும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை.

ஒத்த சொற்கள் : இயற்கையான உடல், மனித உடல்

शरीर की गठन या उसकी लंबाई, चौड़ाई, प्रकार, स्वरूप आदि।

वर की कद और काठी अच्छी है।
अँगलेट, अँगेट, अँगोट, अंगलेट, अंगेट, अंगोट, काठी

பொருள் : ரூபம், தோற்றம், வடிவம்

எடுத்துக்காட்டு : பரதனின் தோற்றத்தைக் கண்டு லட்சுமி நகைத்தாள்.

ஒத்த சொற்கள் : தோற்றம், ரூபம்

चेहरे या मुख की आकृति से प्रकट होने वाले मन के भाव।

पिताजी का रुख़ देखकर मैं सहम गई।
एक्प्रेशन, भावाभिव्यक्ति, रुख, रुख़