பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வட்டிவாங்குபவன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வட்டிவாங்குபவன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : வட்டி வாங்கக்கூடிய நபர்

எடுத்துக்காட்டு : வட்டிவாங்குபவன் ஏழைகளைக் கட்டாயப்படுத்தி இலாபம் சம்பாதிக்கிறான்

सूद खाने वाला व्यक्ति।

सूदख़ोर ग़रीबों की मज़बूरी का फ़ायदा उठाते हैं।
कुसीद, कुसीदिक, कौसीद, जीवक, सूदख़ोर, सूदखोर

Someone who lends money at excessive rates of interest.

loan shark, moneylender, shylock, usurer