பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வட்டிவியாபாரம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வட்டிவியாபாரம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரம்

எடுத்துக்காட்டு : ராம்தீன் குடும்பம் நடத்துவதற்காக வட்டி வியாபாரம் நடத்தினான்

रुपए के लेन-देन का व्यवसाय।

रामदीन का परिवार कई पीढ़ियों से महाजनी करता आ रहा है।
कुसीद, कुसीदपथ, कोठीवाली, प्रयोग, महाजनी, साहूकारी

Engaging in the business of keeping money for savings and checking accounts or for exchange or for issuing loans and credit etc..

banking

பொருள் : ஒன்றில் அளவில்லாமல் இருக்கும் வட்டி வியாபாரத்தொழிலின் ஒரு எழுத்து

எடுத்துக்காட்டு : பழங்காலத்தில் வட்டிவியாபாரம் செய்யும் மக்கள் தன்னுடைய அடக்குக்......................

महाजनों के व्यवसाय की एक लिपि जिसमें मात्रा नहीं होती।

पुराने समय में महाजन लोग अपने बही खाते महाजनी में लिखते थे।
कोठीवाली, महाजनी, महाजनी लिपि, मुँड़िया, मुंडा, मुंडी, मुड़िया, मुण्डी, सराफ़ी, सराफी