பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வருமானம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வருமானம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பணி, தொழில் முதலியவற்றின் மூலமாகக் கிடைக்கும் பணம்.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் அதிக வருமானம் பெறுகிறான்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

लाभ आदि के रूप में आने या प्राप्त होने वाला धन।

कृषि ही हमारी आय का मुख्य साधन है।
अर्थागम, आगम, आगमन, आमद, आमदनी, आमदरफ़्त, आमदरफ्त, आय, इनकम, इन्कम, कमाई, जोग, धनागम, पैदा, योग

The financial gain (earned or unearned) accruing over a given period of time.

income

பொருள் : ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஈட்டப்படும் பணம்

எடுத்துக்காட்டு : அவனுடைய வருமானம் குடும்பத்தை நடத்தப் போதியதாக இல்லை.

ஒத்த சொற்கள் : ஊதியம், சம்பளம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

कमाया हुआ धन।

वह अपनी कमाई गलत कार्यों में लगाता है।
कमाई

The financial gain (earned or unearned) accruing over a given period of time.

income