பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வலிமை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வலிமை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு பொருளின் வலிமையைக் குறிக்கும் தன்மை

எடுத்துக்காட்டு : உறுதியான காரணத்தினால் மரஞ்செடிகள் ஒரே இடத்தில் நிலையாக இருக்கின்றன

ஒத்த சொற்கள் : உறுதி, திடம், பலம்

गतिहीन होने की अवस्था या भाव।

गतिहीनता के कारण पेड़-पौधे एक ही जगह पर स्थिर होते हैं।
अगतिकता, अगत्वरता, गतिहीनता

The quality of not moving.

immobility

பொருள் : தன் கருத்தை எளிதில் வெளியிடாத தன்மை

எடுத்துக்காட்டு : வாயு மண்டலத்தின் அழுத்தத்தை அளப்பதற்கு அழுத்த மாணியை பயன்படுத்தப் படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : அழுத்தம், உறுதி

किसी सतह के ईकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल।

वायुमंडल का दबाव नापने के लिए दाबमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
दबाव, दाब

பொருள் : பலம், வலிமை, ஆற்றல்

எடுத்துக்காட்டு : சத்துள்ள உணவு உண்டால் உடல் வலிமை அதிகரிக்கும்.

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், பலம்

शरीर का बल।

पौष्टिक भोजन न मिलने पर ताक़त कम हो जाती है।
कूवत, ज़ोर, जोर, ताकत, ताक़त, दम, शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति

Physical energy or intensity.

He hit with all the force he could muster.
It was destroyed by the strength of the gale.
A government has not the vitality and forcefulness of a living man.
force, forcefulness, strength

பொருள் : ஒரு செயலை செய்யத் தேவைப்படும் ஆற்றல்.

எடுத்துக்காட்டு : அவளுடைய வீட்டின் முன்புறத்தில் அதிக சக்தி இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், சக்தி, பலம்

किसी चीज़ का गाढ़ा मल।

उसकी आँख में बहुत कीचड़ है।
कीचड़

பொருள் : ஒரு பணிக்கு அல்லது செயலுக்கு ஒருவர் பொருத்தமானவர் என்று செல்வதற்கு ஏதுவான நிலையை குறிப்பதுதகுந்த மேலும் சரியான பொருத்தம் அல்லது சந்திப்பு

எடுத்துக்காட்டு : உங்களுடைய தகுதியால் கடினமான வேலையை கூட எளிதாக முடிக்க முடியும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், சமர்த்து, தகுதி, திறமை, பொருத்தம்

उपयुक्त और ठीक संयोग या मेल।

आपसी सामंजस्य के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी संभव है।
तारतम्य, ताल-मेल, तालमेल, सामंजस्य

The quality of agreeing. Being suitable and appropriate.

congruence, congruity, congruousness

பொருள் : வலிமையாக இருக்கும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு :

ஒத்த சொற்கள் : திடம், பலம்

सशक्त करने या होने की क्रिया।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज को ठोस कदम उठाने होंगे।
शक्तिकरण, सशक्तिकरण

The act of increasing the strength of something.

strengthening

பொருள் : ஒரு விளைவு, மாற்றம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி.

எடுத்துக்காட்டு : ராமுடைய பேச்சு எங்கள் மனதிற்கு வலிமைஅளித்தது

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், உறுதி, சக்தி, திடம், பலம்

दृढ़ होने की अवस्था या भाव।

राम के इस काम से हमारे संबंध में दृढ़ता आई है।
दृढ़ता, पक्कापन, मजबूती, मज़बूती, स्थायिता, स्थायित्त्व, स्थिरता

The trait of being resolute.

His resoluteness carried him through the battle.
It was his unshakeable resolution to finish the work.
firmness, firmness of purpose, resoluteness, resolution, resolve

பொருள் : பலம்

எடுத்துக்காட்டு : உங்களுடைய வலிமையால் இந்த வேலையை எளிதாகச் செய்யமுடியும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், சக்தி, திறன், திறமை, பலம்

क्षमता से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

आपकी ताक़त के कारण ही यह कार्य हो सका।
क्षमतापूर्णता, ताकत, ताक़त, शक्तिपूर्णता, समर्थता, सामर्थ्य

Enduring strength and energy.

stamina, staying power, toughness

பொருள் : சக்தி, வீரம் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தைக் கொண்டு எதிரியை பின்வாங்கச் செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : ராவணனின் வீரத்தைக் கண்டு தேவர்களும் நடுங்கினர்.

ஒத்த சொற்கள் : ஆண்மை, துணிவு, வீரம்

शक्ति, वीरता आदि का ऐसा प्रभाव जिससे विरोधी दबे रहें।

रावण के रौब से देव भी आतंकित थे।
इकबाल, इक़बाल, दाप, दाब, प्रताप, रोब, रौब

பொருள் : பலம், வலிமை

எடுத்துக்காட்டு : யானை ஒரு வலிமை மிக்க மிருகம் ஆகும்.

ஒத்த சொற்கள் : பலம்

किसी विशेष वस्तु आदि को दिया जाने वाला महत्त्व।

मंत्री जी ने अपने भाषण में शिक्षा और परिवार नियोजन पर बल दिया।
ज़ोर, जोर, बल

Special emphasis attached to something.

The stress was more on accuracy than on speed.
focus, stress

பொருள் : செயல் செய்வதற்கான ஆற்றல்.

எடுத்துக்காட்டு : போட்டியில் முழு பலத்துடன் செயல்பட்டதால் வெற்றி பெற்றான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், சக்தி, பலம்

किसी विशिष्ट देवता का पराक्रम या बल जो उसकी पत्नी के रूप में माना जाता है।

गौरी शिव की तथा लक्ष्मी विष्णु की शक्ति हैं।
शक्ति

कोई ऐसा तत्व जो कोई कार्य करता, कराता या क्रियात्मक रूप में अपना प्रभाव दिखलाता हो।

इस कार्य के दौरान आपकी शक्ति का पता चल जायेगा।
अवदान, कुव्वत, कूवत, क्षमता, ज़ोर, जोर, ताकत, ताक़त, दम, दम-खम, दम-ख़म, दमखम, दमख़म, दाप, पावर, बल, बूता, वयोधा, वाज, वीर्या, वृजन, शक्ति, सत्त्व, सत्व, हीर

The property of being physically or mentally strong.

Fatigue sapped his strength.
strength

A female deity.

goddess

பொருள் : ஏதாவது ஒரு சொல் அல்லது பக்கத்தைச் சரியாக கூறும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : இப்பொழுதுவரை இயற்கை தொடர்பான அதிக முழுமையான சத்துக்கள் புஷ்டியாக கிடைப்பதில்லை

ஒத்த சொற்கள் : புஷ்டி

किसी कथन या पक्ष को ठीक बतलाने की क्रिया।

अभी तक प्रकृति संबंधी बहुत सारे तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है।
पुष्टि

The act of affirming or asserting or stating something.

affirmation, assertion, statement