பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வழிகாட்டி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வழிகாட்டி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பின்பற்றத் தகுந்த முறையில் இருப்பவர் அல்லது இருப்பது.

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியின் தலைமையில் நாங்கள் முன்னேறினோம்

பொருள் : பரீட்சைக்கு எளிதில் படிக்க உதவும் புத்தகம்

எடுத்துக்காட்டு : மாணவர்கள் வழிகாட்டியை உபயோகப்படுத்தியே படிக்கிறார்கள்.

परीक्षा की दृष्टि से तैयार की गई वह पुस्तक जो किसी दूसरी पुस्तक में दी गयी पठन सामग्री, प्रश्न आदि का अर्थ बताए।

आजकल बच्चे सिर्फ़ कुंजी पढ़कर ही परीक्षा देना चाहते हैं।
कुंजी, गाइड

Something that offers basic information or instruction.

guide, guidebook

பொருள் : உயர்கல்வி அல்லது ஆய்விற்கு வழிகாட்டக்கூடிய நபர்

எடுத்துக்காட்டு : தலைமையாசிரியர் புஷ்பக் சில ஆய்வு மாணவர்களுக்கு நெறியாளர் ஆவார்

ஒத்த சொற்கள் : நெறியாளர்

उच्च शिक्षण (शोध कार्य) के लिए मार्गदर्शन करने वाला अधिकृत रूप से नियुक्त व्यक्ति।

प्राध्यापक पुष्पकजी कई शोध छात्रों के गाइड हैं।
गाइड, मार्गदर्शक

Someone who shows the way by leading or advising.

guide

பொருள் : பின்வற்ற தகுந்த முறையில் இருப்பவர் அல்லது இருப்பது.

எடுத்துக்காட்டு : இந்திய சேனைகள் திறமைசாலியான தலைவரின் தலைமையில் எதிரிகளை விரட்டினார்கள்

मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति।

आजकल समाज में अच्छे मार्ग प्रदर्शकों की कमी होने के कारण युवा वर्ग अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं।
अगुआ, अगुवा, दिशा निर्देशक, दिशा-निर्देशक, दिशानिर्देशक, पथ प्रदर्शक, पथ-प्रदर्शक, पथप्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, रहनुमा, रहबर

वह जो पर्यटकों को रास्ता दिखाता हो।

हमें गंतव्य तक पहुँचाने के लिए जगह-जगह मार्गदर्शक खड़े हुए थे।
दिग्दर्शक, दिशा निर्देशक, दिशा-निर्देशक, दिशानिर्देशक, पथ प्रदर्शक, पथ-प्रदर्शक, पथप्रदर्शक, मार्ग-दर्शक, मार्गदर्शक

नेता या नायक का कार्यकलाप।

भारतीय सैनिकों ने कुशल सेनापतियों के नेतृत्व में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए।
अगुआई, अगुवाई, नायकत्व, नेतृत्त्व, नेतृत्व, रहनुमाई, लीडरशिप, लीडरी

A leader in a campaign or movement.

torchbearer

Someone who shows the way by leading or advising.

guide

The activity of leading.

His leadership inspired the team.
leadership, leading

பொருள் : பின்பற்றத் தகுந்த முறையில் இருப்பவர் அல்லது இருப்பது.

எடுத்துக்காட்டு : இன்றைய சமூகத்தில் நல்ல வழிகாட்டிகளின் குறைவினால் வாலிபர்கள் தங்களின பாதையிலிருந்து வழி தவறுகின்றனர்

பொருள் : பின்பற்றத் தகுந்த முறையில் இருப்பவர்.

எடுத்துக்காட்டு : சரியான வழிகாட்டி முன்னேற்றத்தின் உதவியாக இருப்பான்

ஒத்த சொற்கள் : முன்னோடி

The act of guiding or showing the way.

guidance, steering

பொருள் : ஆய்வுக்கு பின்பற்றத்தகுந்த முறையில் ஒருவரை வழிநடத்துபவர்

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு மிகப்பெரிய பண்டிதரின் வழிகாட்டுதலில் ஷீலா தன்னுடைய ஆய்வினை செய்துக் கொண்டிருக்கிறாள்

ஒத்த சொற்கள் : நெறியாளர், வழிநடத்துபவர்

कठिनाई आदि से निकलने या किसी कार्य आदि को करने के निमित्त मार्ग सुझाने की क्रिया।

शीला एक बहुत बड़े विद्वान के मार्ग दर्शन में अपना शोध कर रही है।
दिग्दर्शन, दिशा निर्देशक, दिशा निर्देशन, दिशा-निर्देशक, दिशानिर्देशक, मार्ग दर्शन, मार्ग-दर्शन, मार्गदर्शन

The act of guiding or showing the way.

guidance, steering

பொருள் : ஊரைச் சுற்றிப்பார்க்க வந்தவர்களைத் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று விளக்கம் தரும் பணியைச் செய்பவர்

எடுத்துக்காட்டு : சுற்றுலா வழிகாட்டி பல இடங்களை பற்றி அறிந்து கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : சுற்றுலா வழிகாட்டி

किसी पर्यटन स्थल पर उस स्थल से संबंधित जानकारी देनेवाला व्यक्ति।

गाइड पर्यटन स्थल के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ दे रहा था।
गाइड, यात्रा मार्गदर्शक

A guide who leads others on a tour.

tour guide

வழிகாட்டி   பெயரடை

பொருள் : ஊரைச் சுற்றிப்பார்க்க வந்தவர்களைத் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று விளக்கம் தரும் பணியைச் செய்பவர்

எடுத்துக்காட்டு : சாலையின் ஓரங்களில் வழிகாட்டிப் படம் உள்ளது

ஒத்த சொற்கள் : துணைவன்

दिखलाने या बतलाने वाला।

सड़क के किनारे मार्ग दर्शक मानचित्र बना हुआ है।
दर्शक, द्योतक

(usually followed by `of') pointing out or revealing clearly.

Actions indicative of fear.
indicative, indicatory, revelatory, significative, suggestive