பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து விசாரணை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

விசாரணை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : குற்றம், பிரச்சினை போன்றவற்றில் அதிகாரபூர்வமாக உண்மையை அறிவதற்காகக் கேள்வி கேட்டல், சோதித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த கொலையின் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நடக்கிறது.

पूछने या पूछे जाने की क्रिया या भाव (विशेषकर किसी घटना, विषय आदि के बारे में)।

इतनी पूछताछ का भी कोई फायदा नहीं हुआ।
पूछ, पूछ ताछ, पूछ-गाछ, पूछ-ताछ, पूछ-पाछ, पूछगाछ, पूछताछ, पूछपाछ, मुहासबा, मुहासिबा

किसी विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में छानबीन करने का काम।

तहसीलदार गाँवों की जाँच-पड़ताल करने आ रहे हैं।
गहन तथ्यान्वेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।
अन्वीक्षण, अन्वेषण, ईक्षण, जाँच-पड़ताल, जांच-पड़ताल, जायज़ा, जायजा, तथ्यान्वेषण

किसी घटना या विषय के मूल कारणों या रहस्यों का पता लगाने की क्रिया।

इस मामले की छानबीन उच्च अधिकारियों से कराई जायेगी।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अवच्छेद, आकलन, छान-बीन, छानबीन, जाँच, जाँच-पड़ताल, जांच-पड़ताल, तफतीश, तफ़्तीश, तफ्तीश, तहक़ीक़, तहकीक, तहकीकात, परिवीक्षा, पर्येषणा

A systematic investigation of a matter of public interest.

enquiry, inquiry

The work of inquiring into something thoroughly and systematically.

investigating, investigation

பொருள் : குற்றம், பிரச்சினை போன்றவற்றில் அதிகாரபூர்வமாக உண்மையை அறிவதற்காகக் கேள்வி கேட்டல், சோதித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை

எடுத்துக்காட்டு : தாசில்தார் கிராமங்களில் விசாரணை செய்யவந்தார்.

பொருள் : குற்றம், பிரச்சனை போன்றவற்றில் அதிகாரப்பூர்வமாக உண்மையை அறிவதற்காகக் கேள்வி கேட்டல், சோதித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை.

எடுத்துக்காட்டு : இவ்வளவு விசாரணை செய்தும் ஒரு பயனும் இல்லை