பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து விதண்டாவாதம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

விதண்டாவாதம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மற்றவர்கள் விசயத்தைக் காட்டிலும் தன்னுடைய விசயத்தை கூறுவதில் முன் நிற்கும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : அவனுடைய விதண்டாவாதம் அனைவருக்கும் சிரமமாக இருக்கிறது

दूसरे की बातों की उपेक्षा करते हुए अपनी बात कहते चले जाने की क्रिया।

उसकी वितंडा से सभी परेशान हैं।
वितंडा, वितण्डा

பொருள் : வீணான விவாதம் அல்லது கூற்று

எடுத்துக்காட்டு : இம்மாதிரியான விதண்டாவாதத்தினால் கடைசியில் உனக்கு கிடைப்பது என்ன?

व्यर्थ का विवाद या कहासुनी।

इस तरह की वितंडाओं से आखिर तुम्हें क्या मिलता है?
वितंडा, वितंडावाद, वितण्डा, वितण्डावाद

பொருள் : சாதாரணமான விசயத்தை வீணாக கூறி - கேட்டு மிகைப்படுத்தும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : சிலருக்கு விதண்டாவாதம் செய்கிற ஆனந்தத்தினால் என்னதான் கிடைக்குமோ

साधारण सी बात को व्यर्थ की कहा-सुनी में बढ़ा देने की क्रिया।

कुछ लोगों को वितंडावाद में ही आनंद आता है तो क्या कीजिएगा !।
वितंडावाद, वितण्डावाद

பொருள் : ஒருவர் மற்றொருவர் சொல்வதை எதிர்த்தோ இல்லாத அர்த்தம் கொடுத்தோ நியாயமற்ற முறையில் செய்யும் வாதம்.

எடுத்துக்காட்டு : குதர்க்கம் பேசி நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்

ஒத்த சொற்கள் : குதர்க்கம், வாதம்

वह तर्क जो ढंग का न हो।

कुतर्क करके समय नष्ट न करें।
कुतर्क, हेतुवाद

A deliberately invalid argument displaying ingenuity in reasoning in the hope of deceiving someone.

sophism, sophistication, sophistry