பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வியப்பு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வியப்பு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தும் பொருள்

எடுத்துக்காட்டு : தாஜ்மஹால் உலகத்தின் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்று

ஒத்த சொற்கள் : அதிசயம், ஆச்சர்யம்

आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु।

ताजमहल विश्व के सात आश्चर्यों में से एक है।
अचंभव, अचंभा, अचंभो, अचंभौ, अचम्भव, अचम्भा, अचम्भो, अचम्भौ, अचरज, अजब, अजीब, अजूबा, अद्भुत वस्तु, आश्चर्य, इचरज, कौतुक, तअज्जुब, ताज़्जुब, ताज्जुब, विस्मय, हैरत

Something that causes feelings of wonder.

The wonders of modern science.
marvel, wonder

பொருள் : மகிழ்ச்சி தரும் வகையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அல்லது எதிர்பாராமல் ஒன்று நடந்துவிடும்போது எற்படும் உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : இன்று நாங்கள் ஒரு ஆச்சரியமான பொருளைக் கண்டோம்

ஒத்த சொற்கள் : ஆச்சரியம்

विलक्षण प्राणी या पदार्थ।

आज हमने एक अजूबा देखा।
अजूबा

Something that causes feelings of wonder.

The wonders of modern science.
marvel, wonder

பொருள் : ஆச்சரிய அல்லது அதிசய உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : திடீரென்று என்னை பார்த்தவுடன் அவன் வியப்படைந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : அதிசயம், ஆச்சரியம், திகைப்பு, பிரமிப்பு, மலைப்பு

मन का वह भाव जो किसी नई, विलक्षण या असाधारण बात को देखने, सुनने या ध्यान में आने से उत्पन्न होता है।

आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी ख़बर सुनकर भी उन्होनें कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
अचंभव, अचंभा, अचंभो, अचंभौ, अचम्भव, अचम्भा, अचम्भो, अचम्भौ, अचरज, आचरज, आश्चर्य, इचरज, कौतुक, तअज्जुब, ताज़्जुब, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी

The astonishment you feel when something totally unexpected happens to you.

surprise

பொருள் : அற்புதமானது அல்லது அசாதரணமானது

எடுத்துக்காட்டு : விசித்திரம் அரசே! இளவரசியார் மாளிகையில் இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : அதிசயம், ஆச்சரியம், திகைப்பு, விசித்திரம், விந்தை, வினோதம்

विलक्षण या विचित्र बात, व्यक्ति या वस्तु।

गजब हो गया सरकार! राजकुमारीजी महल में नहीं हैं।
गजब, गज़ब, ग़ज़ब