பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வியாபாரி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வியாபாரி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : வியாபாரம் செய்பவன்.

எடுத்துக்காட்டு : மோகன் ஒரு நல்ல வியாபாரி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

व्यापार करने वाला व्यक्ति।

मोहन एक कुशल व्यापारी है।
वह हीरे का व्यापारी है।
ट्रेडर, बनिक, बनिया, रोजगारी, वणिक, व्यवसायी, व्यापारी, व्यावसायी, सौदागर

A person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive).

businessman, man of affairs

பொருள் : இந்திய ஆரியர்களின் நான்கு சாதி பிரிவுகளில் மூன்றாவது சாதியானவர் அந்த குலத்திற்கான தொழிலைச் செய்பவர்

எடுத்துக்காட்டு : சேட் தனிராம் ஒரு வைசியன்

ஒத்த சொற்கள் : வணிகன், வைசியன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

भारतीय आर्यों के चार वर्णों में से तीसरे वर्ण का व्यक्ति जिसका मुख्य काम व्यापार करना है।

सेठ धनीराम वैश्य हैं।
बनिया, भूमिजीवी, वैश्य

A member of the mercantile and professional Hindu caste. The third of the four main castes.

vaisya