பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து விருந்தினர் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

விருந்தினர்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : விருந்திற்காக அழைக்கப்படும் ஒரு விருந்தினர்

எடுத்துக்காட்டு : இன்று நான் விருந்தினராக உறவினன் வீட்டிற்கு செல்கிறேன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह अतिथि जो भोज के लिए आमंत्रित हो।

मुझे आज भोजातिथि बनकर पड़ोस में जाना है।
भोजातिथि

A visitor to whom hospitality is extended.

guest, invitee

பொருள் : நட்பு அல்லது உறவு அடிப்படையில் வீட்டிற்கு வருகை தருபவர்.

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் வீட்டிற்கு இன்று விருந்தாளி வந்தார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : விருந்தாளி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

बिना पहले से तिथि, समय आदि की सूचना दिए हुए घर में अचानक या बताकर आ पहुँचने वाला कोई प्रिय अथवा सत्कार योग्य व्यक्ति।

अतिथियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि अतिथि देवतुल्य होते हैं।
अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, आगत, आगन्तुक, पाहुन, पाहुना, प्राघूणिक, प्राघूर्ण, प्राघूर्णिक, मेहमान, संचारी, सञ्चारी, समागत

A visitor to whom hospitality is extended.

guest, invitee

பொருள் : ஏதாவது ஒரு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள்

எடுத்துக்காட்டு : அனைத்து விருந்தினரும் சாப்பிட்ட பின்பே செல்ல வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : விருந்தாளி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

A visitor to whom hospitality is extended.

guest, invitee