பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து விருப்பம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

விருப்பம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஆசை நிறைவேரும் நிலை

எடுத்துக்காட்டு : இறையடி சேருவதே எனது விருப்பம்

इच्छा के पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

परमानन्द की प्राप्ति ही सच्ची इच्छापूर्णता है।
इच्छापूर्णता, कामनापूर्णता, मनोरथपूर्णता

The state of being satisfactorily full and unable to take on more.

repletion, satiation, satiety

பொருள் : ஒன்றைச் செய்வதற்குத் தயாராக இருக்கும் உந்துதல்.

எடுத்துக்காட்டு : படிப்பில் உள்ள அவனின் ஆர்வத்தைப் பார்த்து அவன் அப்பா அவனை நகரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார்

ஒத்த சொற்கள் : ஆர்வம், ஈடுபாடு, நாட்டம்

एकाग्र भाव से किसी काम या बात की ओर ध्यान या मन लगने की अवस्था या भाव।

पढ़ाई में उसकी लगन को देखते हुए उसे शहर भेजा गया।
लगन

A strong liking.

My own preference is for good literature.
The Irish have a penchant for blarney.
penchant, predilection, preference, taste

பொருள் : ஆர்வம் ஏற்படும் நிலை

எடுத்துக்காட்டு : இந்த கதை ஆர்வம் மிக்கதாக இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஆர்வம், பிடித்தம்

रोचक होने की अवस्था या भाव।

यह कहानी रोचकता से भरी हुई है।
रोचकता

Attractiveness that interests or pleases or stimulates.

His smile was part of his appeal to her.
appeal, appealingness, charm

பொருள் : ஒருவரின் மனம் நெகிழும்படியாக மற்றொருவர் அவர் மேல் வெளிப்படுத்தும் நேசமும், நட்பும் கலந்த உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : அம்மாவின் அன்பு தூய்மையானது

ஒத்த சொற்கள் : அன்பு, ஆசை, காதல், நேசம், பாசம்

वह मनोवृत्ति जो किसी काम, चीज, बात या व्यक्ति को बहुत अच्छा, प्रशंसनीय तथा सुखद समझकर सदा उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाये रखना चाहती है या उसके पास रहने की प्रेरणा देती है।

प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
उसे संगीत से अनुराग है।
अनुरंजन, अनुरञ्जन, अनुराग, अभिप्रणय, अवन, अविद्वेष, इखलास, इश्क, इश्क़, इसक, उपधान, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, छोह, पनव, प्यार, प्रणव, प्रीत, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, राग, लगन, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A strong positive emotion of regard and affection.

His love for his work.
Children need a lot of love.
love

பொருள் : தனக்கு பிடித்தமானவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : ஒவ்வொரு தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தைகள் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்கிறார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : அவா, ஆசை, ஆவல், இஷ்டம், நாட்டம், பற்று, பற்றுதல், பிடித்தம், பிடிப்பு, பிரியம், மனோரதம், வாஞ்சை, விருப்பு, விழைவு, வேட்கை

किसी पर भरोसा रखने की क्रिया कि अमुक कार्य उसके द्वारा हो सकता है या हो जायेगा।

हर पिता की अपने पुत्र से यह अपेक्षा रहती है कि वह अपने जीवन में सफल हो।
अन्ववेक्षा, अपेक्षा, आकांक्षा

Belief about (or mental picture of) the future.

expectation, outlook, prospect

பொருள் : ஒருவர் தனக்கு பிடித்த ஒன்றை அல்லது தனக்கு உகந்ததாக கருதும் ஒன்றைச் செய்யவோ அடையவோ வேண்டும் என்ற உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : மாலதி தன் விருப்பம் போல் இங்கு தங்கிக் கொண்டிக்கிறாள்

பொருள் : ஒருவர் தனக்குப் பிடித்த ஒன்றை அல்லது தனக்கு உகந்ததாக கருதும் ஒன்றைச் செய்யவோ அடையவோ வேண்டும் என்ற உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : அவனின் விருப்பம் நிறைவேறியது

ஒத்த சொற்கள் : அவா, ஆசை, ஆவல், நாட்டம்

अपनी इच्छा।

मालती स्वेच्छा से यहाँ रहती है।
स्वेच्छा

पसंद करने की क्रिया या भाव।

उसकी पसंदगी पर हमें नाज़ है।
पसंदगी, पसंदीदगी, पसंदीदापन

The power of making free choices unconstrained by external agencies.

discretion, free will

A feeling of liking something or someone good.

Although she fussed at them, she secretly viewed all her children with approval.
approval

பொருள் : ஒருவர் தனக்குப் பிடித்த ஒன்றை அல்லது தனக்கு உகந்ததாகக் கருதும் ஒன்றைச் செய்யவோ அடையவோ வேண்டும் என்ற உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : விருப்பத்திற்கு எல்லையே இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : ஆசை, விரும்புதல்

कुछ पाने की इच्छा या कामना।

वासनाओं का कभी अंत नहीं होता।
वासना

An inclination to want things.

A man of many desires.
desire

பொருள் : மனதில் ஏற்படும் உணர்வு

எடுத்துக்காட்டு : ஆசை மனிதனை அழித்து விடும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆசை

इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति।

काम जीवों का स्वाभाविक लक्षण है।
काम

பொருள் : ஒருவர் தனக்குப் பிடித்த ஒன்றை அல்லது தனக்கு உகந்ததாகக் கருதும் ஒன்றைச் செய்யவோ அடையவோ வேண்டும் என்ற உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் தன் விருப்பத்திற்கு இணங்க வேலை செய்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அவா, ஆசை, ஆவல், நாட்டம், பிரியம், வாஞ்சை, விழைவு

मन को अच्छा लगने का भाव।

वह अपनी रुचि के अनुसार ही कोई काम करता है।
अभिरुचि, इच्छा, दिलचस्पी, पसंद, पसन्द, रुचि

A sense of concern with and curiosity about someone or something.

An interest in music.
interest, involvement

பொருள் : நாட்டம் அல்லது ஆசை

எடுத்துக்காட்டு : இந்த கவிதையில் இரண்டாவது வரி எனக்கு மிகவும் பிடித்தது

ஒத்த சொற்கள் : அவா, ஆசை, பிடித்தம்

* चयनित व्यक्ति, वस्तु आदि।

इस पद के लिए आपका चयन प्रशंसा के योग्य है।
चयन, पसंद, पसन्द, वरण

The person or thing chosen or selected.

He was my pick for mayor.
choice, pick, selection

பொருள் : ஆர்வம், நாட்டம்

எடுத்துக்காட்டு : வாக்காளர்களின் விருப்பம் காங்கிரஸ் பக்கமாக இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஈடுபாடு

किसी ओर प्रवृत्त होने की क्रिया या भाव।

वोटों का रुझान कांग्रेस की ओर है।
झुकाव, प्रवृत्ति, रुझान

An attitude of mind especially one that favors one alternative over others.

He had an inclination to give up too easily.
A tendency to be too strict.
disposition, inclination, tendency

பொருள் : ஒருவரின் சிறப்பான குணத்தின் காரணமாக அவரை நல்லவிதமாக அறிவது

எடுத்துக்காட்டு : நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமானதை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்

ஒத்த சொற்கள் : அன்பு, நேசம், பாசம், பிடித்தம்

वह जो किसी विशेष गुण आदि के कारण किसी को अच्छा लगे।

आप अपनी पसंद की खरीद लें।
चयन, पसंद, पसन्द

பொருள் : ஒன்றைக் குறித்த எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய ஆவல்.

எடுத்துக்காட்டு : மம்தாவின் ஆசை ஊர் சுற்றுவதாகும்

ஒத்த சொற்கள் : அவா, ஆசை, ஆவல், நாட்டம், பிரியம், வாஞ்சை, விழைவு

किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा सुख के भोग की अभिलाषा या लालसा।

ममता को घूमने-फिरने का शौक है।
शौक