பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வெளுக்கச்செய்விப்பது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : துவைக்கும் வேலையை மற்றவர்கள் மூலமாக செய்தல்

எடுத்துக்காட்டு : நாங்கள் துணிகளை வண்ணானிடமிருந்து சலவைசெய்கிறோம்

ஒத்த சொற்கள் : சலவைசெய்விப்பது


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

धोने का काम दूसरे से कराना।

हम लोग कपड़े धोबी से धुलाते हैं।
धुलवाना, धुलाना