பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஷாஜகான் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஷாஜகான்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஜகாங்கீரின் மகனான ஒரு முகலாய ஆட்சியாளர்

எடுத்துக்காட்டு : தாஜ்மகாலின் அமைப்பு ஷாஜகானால் உருவாக்கப்பட்டது

एक मुगल शासक जो जहाँगीर का पुत्र था।

ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था।
ख़ुर्रम, खुर्रम, शाह जहाँ, शाहजहाँ

Mogul emperor of India during whose reign the finest monuments of Mogul architecture were built (including the Taj Mahal at Agra) (1592-1666).

shah jahan