பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஷேர்ஷாஹ் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஷேர்ஷாஹ்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : முகலாய காலத்தில் வட இந்தியாவில் ஆட்சிச் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆப்கானிய ஆட்சியாளன்

எடுத்துக்காட்டு : ஆட்சியாளன் ஆவதற்கு முன்பே ஷேர்ஷாஹ் நீண்ட காலம் வரை பாபரின் சேவையில் இருந்தார்

मुगल काल में उत्तरी भारत में शासन करने वाला एक अफगान शासक।

शासक बनने से पहले शेर शाह सूरी लंबे समय तक बाबर की सेवा में था।
शेर खाँ, शेर शाह सूरी, शेरशाह, शेरशाह सूरी