பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஷேஷநாகம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஷேஷநாகம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : புராணங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் ஆயிரம் தலை கொண்ட நாகம்

எடுத்துக்காட்டு : ஷேஷநாகம் கடவுளாக கருதப்படுகிறது.

ஒத்த சொற்கள் : பஞ்சதலை நாகம்

पुराणों के अनुसार हजार फनों वाला वह नाग जिसके फनों पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है।

शेषनाग हिन्दुओं के एक देवता माने जाते हैं।
अनंतदेव, अनंतशीर्ष, अनन्तदेव, अनन्तशीर्ष, अहिनाह, अहिपति, अहीश, आलुक, धरणीधर, धराधार, नागराज, नागाधिप, नागेश, फणींद्र, फणीन्द्र, फनिंद, भूमिधर, महिधर, शेष, शेष सर्प, शेषनाग, सर्पराज, सहस्त्रानन

An imaginary being of myth or fable.

mythical being