பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஆராய்ச்சி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஆராய்ச்சி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காக செய்யும் சோதனை

எடுத்துக்காட்டு : கீதை, வேதங்கள் மற்றும் புராணங்கள் ஆராய்ச்சி மூலம் அதன் தரத்தை மேம்படுத்தலாம்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு

गहरी छान-बीन।

गीता, वेदों तथा पुराणों के मंथन से प्राप्त सार है।
अवगाहन, मंथन, मन्थन

The work of inquiring into something thoroughly and systematically.

investigating, investigation

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காக செய்யும்

எடுத்துக்காட்டு : இந்த வருடம் அரசாங்கம் எழுத்தறிவு திட்டத்தை ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகிறது.

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, சோதனை

छान-बीन या जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी वस्तु या बात को अच्छी तरह से देखने की क्रिया।

इस साल सरकार साक्षरता अभियान की समीक्षा कराएगी।
तनक़ीद, तनकीद, समालोचना, समीक्षा

A serious examination and judgment of something.

Constructive criticism is always appreciated.
criticism, critique

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்பிற்காக செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்பு ரோபாட்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, சோதனை

किसी विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाने की क्रिया।

रोबोट वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषणा, खोज, गवेषणा, रिसर्च, रीसर्च, शोध, शोधकार्य

Systematic investigation to establish facts.

research

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளை கண்டறிவதற்கான சோதனை.

எடுத்துக்காட்டு : பாணினி தெய்வ மொழிகளை ஆய்வு செய்து அதை ஒழுங்குமுறைக்கு கொண்டு வந்தார்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, சோதனை

तेल, शक्कर, धातु आदि की अशुद्धियों को दूर करके ठीक करने की प्रक्रिया।

परिष्करण से उत्तम कोटि की धातु प्राप्त की जाती है।
अपमार्जन, परिमार्जन, परिशोधन, परिष्करण, संस्करण, संस्कार

The act of offering an improvement to replace a mistake. Setting right.

correction, rectification

பொருள் : ஓரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காக செய்யும் சோதனை.

எடுத்துக்காட்டு : இராம் பாடங்களை ஆய்வு செய்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, சோதனை

किसी चीज़ का बार-बार अध्ययन करने की क्रिया।

राम पाठ का अनुशीलन कर रहा है।
अध्ययनशीलता, अनुशीलन, पुनर्पठन, सतत अभ्यास

Systematic training by multiple repetitions.

Practice makes perfect.
drill, exercise, practice, practice session, recitation