பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உற்சாகமான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உற்சாகமான   பெயரடை

பொருள் : இன்பமான உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : மகிழ்ச்சியான முகத்துடன் தாய் குழந்தைக்கு பாலூட்டுகிறாள்

ஒத்த சொற்கள் : ஆனந்தமான, இன்பமாக, உஜாரான, உவகையான, உவப்பான, எக்களிப்பான, கலகலப்பான, களிப்பான, கிளர்ச்சியான, கிளுகிளுப்பான, குதூகலமான, குஷாலான, குஷியான, சந்துஷ்டியான, சந்தோஷமான, பரவசமான, புளகமான, புளகாங்கிதமான, புளகிதமான, பூரிப்பான, பெருமிதமான, மகிழ்ச்சியான, மலர்ச்சியான

जिसका मुख प्रसन्न हो।

प्रसन्नमुख स्त्री अपने बच्चे को दूध पिला रही है।
प्रसन्नमुख, प्रसन्नवदन, हँसमुख

Smiling with happiness or optimism.

Come to my arms, my beamish boy!.
A room of smiling faces.
A round red twinkly Santa Claus.
beamish, smiling, twinkly

பொருள் : சோம்பல் இல்லாமல் செயல்படுவதற்கான ஊக்கம்.

எடுத்துக்காட்டு : சுறுசுறுப்பான மனிதன் எந்த வேலையும் சீக்கிரமாக செய்வான்

ஒத்த சொற்கள் : சுறுசுறுப்பான

जिसमें फुर्ती या तेज़ी हो।

फुर्तीला व्यक्ति कोई भी काम जल्दी कर लेता है।
अशिथिल, चुस्त, तेज, तेज़, धौंताल, फुरतीला, फुर्तीला, सक्रिय, स्फूर्तिपूर्ण, स्फूर्तियुक्त

Moving quickly and lightly.

Sleek and agile as a gymnast.
As nimble as a deer.
Nimble fingers.
Quick of foot.
The old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it.
agile, nimble, quick, spry

பொருள் : ஒரு செயலைச் செய்வதற்குக் காட்டும் ஆர்வம்

எடுத்துக்காட்டு : உற்சாகமான நபர் தன்னுடைய இதயத்தையும் உற்சாகமாக் வைத்திருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : குஷியான, சந்தோசமான, மகிழ்ச்சியான

उत्साह बढ़ानेवाला।

प्रोत्साहक व्यक्ति अपने दल को प्रोत्साहित कर रहा था।
प्रोत्साहक

Giving courage or confidence or hope.

Encouraging advances in medical research.
encouraging

பொருள் : உற்சாகம் ஏற்படக்கூடிய

எடுத்துக்காட்டு : எங்களுக்கு இந்த பயன்பாடுகளில் உற்சாகமான பலன்கள் கிடைக்கின்றன

ஒத்த சொற்கள் : களிப்பான, மகிழ்ச்சியான

उत्साह उत्पन्न करने वाले।

हमें इन प्रयोगों के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।
उत्साह-जनक, उत्साहजनक

Giving courage or confidence or hope.

Encouraging advances in medical research.
encouraging

பொருள் : ஒருவருடைய மனதில் ஏதாவதொரு தீவிரம் அல்லது மிக விருப்பமான ஆசை இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : திரைப்படம் பார்ப்பதற்காக உற்சாகமான குழந்தைகள் வேகமாக தயாராயின

ஒத்த சொற்கள் : ஊக்கமான, மனப்பூரிப்பான

जिसके मन में कोई तीव्र या प्रबल अभिलाषा हो या जो किसी काम या बात के लिए कुछ अधीर सा हो।

सिनेमा देखने के उत्सुक बच्चे जल्दी तैयार हो जाएँ।
आतुर, उतावला, उत्सुक

Having or showing keen interest or intense desire or impatient expectancy.

Eager to learn.
Eager to travel abroad.
Eager for success.
Eager helpers.
An eager look.
eager

பொருள் : வெற்றி,எதிர்பார்ப்பு அல்லது நிறைவு போன்ற உணர்ச்சிகளால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி.

எடுத்துக்காட்டு : உற்சாகமான மனிதர் எந்த வேலையையும் உற்சாகத்துடன் செய்கிறார்கள்.

जो उत्साह से भरा हो।

उत्साहपूर्ण व्यक्ति किसी भी काम में उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं।
उत्साहपूर्ण, उमंगपूर्ण

Having or showing great excitement and interest.

Enthusiastic crowds filled the streets.
An enthusiastic response.
Was enthusiastic about taking ballet lessons.
enthusiastic

பொருள் : மகிழ்ச்சியான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த பயணம் ஆனந்தமான பயணமாக இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : அகமலர்ச்சியான, ஆனந்தமான, இன்பமான, உவகையான, உவப்பான, எக்களிப்பான, களிப்பான, குதூகலமான, குஷாலான, குஷியான, சந்துஷ்டியான, சந்தோஷமான, சுகமான, பரவசமான, புளகமான, பூரிப்பான, மகிழ்ச்சியான

Greatly pleasing or entertaining.

A delightful surprise.
The comedy was delightful.
A delicious joke.
delicious, delightful